Frezowanie CNC

Frezowanie CNC – czym jest, w jakim kierunku zmierza, jakie atuty posiada.

Ze względu na szybko rozwijającą się innowacyjność i nieustanne doskonalenie i przyspieszanie produkcji, także obrabianie, a dokładniej pisząc frezowanie poddaje się udoskonalaniu i modyfikacjom. Idea numerycznego streowania obrabiarek pojawiła się jużw końcu lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku w Massachusetts Institutes of Technology na potrzeby lotnictwa wojskowego Stanów Zjednoczonych. To tam właśnie na podstawie funkcji matematycznych opisujących kształt przedmiotu, opracowano sterowanie przetwarzające sformułowane binarnie i impulsowo wartości wejściowe połączeń oraz schematów na ruch elementów frezarki. Było to możliwe dzięki rozwijanemu już wtedy elektronicznemu przetwarzaniu danych. Ciąg informacji sterowniczych w postaci liter i liczb oznaczeniowych nazwano programem NC (z ang. Numerical Control). Dopiero jednak w latach siedemdziesiątych, dzięki szybkiemu rozwojowi mikrokomputerów na bazie układów sterowania NC powstały skomputeryzowane układy sterowania CNC (z ang. Computer Numerical Control).

W obenych czasach numeryczne sterowanie obrabiarek, w tym frezowanie CNC, rozwija się niezwykle intensywnie. Pracuje się przede wszystkim nad:

  • rozwojem cyfrowych układów sterujących, a w nich przede wszystkim nad zastosowaniem, jako układu sterującego, minikomputera lub mikrokomputera, które umożliwiają zwiększenie zakresu i jakości sterowania,
  • rozwojem obrabiarek, w których udoskonala się układy napędowe i pomiarowe układy tych urządzeń, dzięki czemu uzyskuje się coraz lepsze przystosowanie obrabiarek do sterowania cyfrowego,
  • rozwojem automatyzacji przygotowania produkcji przez coraz nowsze i doskonalsze języki i systemy programowania.

Dziś zarówno duże koncerny, średnie fabryki czy całkiem małe firmy i warsztaty do produkcji i naprawy sprzętu wykorzystują takie uniwersalne maszyny pozwalające na zautomatyzowane i niezwykle precyzyjne obrabianie i frezowanie CNC. Dzięki nim efekty i tempo pracy jest dużo lepsze, niż w przypadku tradycyjnych obrabiarek.

Do najważniejszych atutów frezowania CNC należą:

  • lepsza wydajność dzięki większej szybkości skrawania i krótszemu przygotowaniu,
  • identyczna jakość produktów,
  • krótsze cykle produkcyjne,
  • większa elastyczność produkcji.