Profil firmy

Historia

Firma zlokalizowana w Brzezince jest spadkobierczynią Spółki Akcyjnej: Zjednoczone Fabryki Maszyn i Samochodów „Oświęcim”, która wytwarzała popularne w przedwojennej Polsce samochody „Oświęcim- Praga”. Produkowano samochody ciężarowe jak i osobowe wśród których można wyróżnić: modele Piccolo, Alfa, Mignon oraz Grand. Samochody reklamowali sławni klienci firmy, między innymi Jan Kiepura i Wojciech Kossak, który na jesień 1933 roku w liście do swojej żony mówi:

 

„…sprzedałem Cadillaca i kupiłem na warunkach wprost śmiesznych śliczną „Oświęcim- Pragę”, ośmiocylindrową, nowiusieńką, ze wszystkimi szykanami.”

 

Okres powojenny to nowe wyzwania. Intensywnie rozwijające się górnictwo dało impuls do budowy polskiego przemysłu maszyn górniczych. Wtedy też powstała Fabryka Części Zamiennych Maszyn Górniczych OMAG, jako producent najpierw części zamiennych, a w późniejszych latach wytwórca urządzeń dźwignicowych i wiertnic małośrednicowych. Transformacja gospodarki oraz sytuacja w górnictwie w latach 90. spowodowała, że w roku 1993 Firma przyjęła obecną formę i nazwę. Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG w swojej strategii nakreśliła potrzebę otwarcia się na nowe rynki. Dzisiaj oprócz produktów dla górnictwa, w produkcji których Firma ciągle utrzymuje czołową pozycję, w OMAG-u produkuje się również części na potrzeby rynku samochodowego, budowlanego, kolejowego, energetycznego.

Zakres działalności

Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG jest firmą produkującą m. in. maszyny i urządzenia na potrzeby przemysłu wydobywczego oraz części na potrzeby rynku motoryzacyjnego.

 

Firma świadczy również usługi w zakresie obróbki skrawaniem, obróbki cieplno-chemicznej, spawania oraz malowania mokrego.

Kierunki eksportu

Certyfikaty

Nagrody, wyróznienia oraz certyfikaty, to nieodłączna część naszego przedsięborstwa, kóre dba o najwyższe standardy.

 

Systematyczna kontrola jakości produktów prowadzona jest w oparciu o przyjęte procedury kontroli i badań. Procesy produkcyjne podlegają stałemu nadzorowaniu na zgodność z wymogami wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

 

Ze względu na charakter prowadzonej działalności, Zarząd podjął decyzję o nie komunikowaniu na zewnątrz informacji o znaczących aspektach środowiskowych.

Celem Fabryki Maszyn i Urządzeń „OMAG” Sp. z o. o. jest zaspokajanie potrzeb swoich Klientów poprzez budowanie z nimi trwałych relacji, oferowanie produktów najwyższej jakości, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii, proekologicznej produkcji oraz zachowaniu bezpieczeństwa.

Katalog firmowy

Doświadczenie

Doświadczenie, kompetencje załogi i nowoczesne wyposażenie warsztatowe sprawiają, że nasze możliwości z każdym rokiem są coraz większe. Współpraca z naszymi Klientami oraz polskimi ośrodkami naukowo- badawczymi sprawia, że oferta naszych wyrobów stale się poszerza. Systematycznie wzrasta eksport. Pilnie przestrzegamy zasady atrakcyjności oraz konkurencyjności naszych wyrobów i usług.

Inwestycje

W ostatnich latach dokonaliśmy szeregu inwestycji. Podstawowym celem polityki inwestycyjnej jest podnoszenie zdolności produkcyjnych oraz modernizacja parku maszynowego. Równocześnie duża część środków przeznaczana jest na działania badawczo-rozwojowe.

 

Dotacje

„Dotacja na kapitał obrotowy dla Fabryki Maszyn i Urządzeń „OMAG” Sp. z o. o. w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel projektu – zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty – poprawa i stabilizacja płynności finansowej

Beneficjent – Fabryka Maszyn i Urządzeń „OMAG” Sp. z o. o.

Wartość Projektu – 341.577,84 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 341.577,84 zł

W 2015 roku Fabryka Maszyn i Urządzeń „OMAG” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego- MCP/2.1.A otrzymała dotację na kwotę 733.764,71 zł. Całość wsparcia wraz z środkami własnymi przeznaczona została na zakup 4-ch maszyn produkcyjnych.

Zapytanie ofertowe nr 1 na opracowanie komputerowe uniwersalnej platformy wraz z opracowaniem wytycznych do budowy uwzględniających wyszczególnione moduły w ramach projektu o roboczym tytule „Opracowanie i wdrożenie uniwersalnej półautonomicznej platformy zasilanej elektrycznie” w ramach działania Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Priorytet 1 – „Wsparcie dla przedsiębiorców”, Ścieżka SMART. Numer naboru: FENG.01.01-IP.02-002/23

Termin składania ofert: 23.06.2023 godzina 23:59

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego dostępne są na stronie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  oraz w załącznikach do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 16.06.2023.pdf
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 2023-06-16.docx
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy dot. warunków udziału w postępowaniu.docx
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy dot. braku powiązań z zamawiającym.docx
Zapytanie ofertowe nr 1 – aktualizacja 2023-06-23.pdf
Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej oraz przesunięciu terminu.pdf
Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1.pdf

Zapytanie ofertowe nr 2 na opracowanie i zbadanie granulatu zawierającego recyklat oraz wyrobów lakierowych do malowania elementów z PP  w ramach projektu o roboczym tytule „Opracowanie i wdrożenie uniwersalnej półautonomicznej platformy zasilanej elektrycznie” w ramach działania Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Priorytet 1 – „Wsparcie dla przedsiębiorców”, Ścieżka SMART. Numer naboru: FENG.01.01-IP.02-002/23

Termin składania ofert: 26.06.2023 godzina 23:59

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego dostępne są na stronie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  oraz w załącznikach do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 2.pdf
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.docx
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy dot. warunków udziału w postępowaniu.docx
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy dot. braku powiązań z zamawiającym.docx
Unieważnienie zapytania ofertowego nr 2.pdf

Dotacje